Telekardiyografi (tele), kalp değerlendirmesinin temel araçlarından biridir. Röntgen laboratuvarında X ışını kullanılarak göğüs kafesi ve kalbin röntgen filminin çekilmesi işlemidir. Kalbin göğüs kafesi içindeki büyüklüğünün yanıltıcı olmaması açısından, kullanılan X ışını ile hasta arasında belli bir mesafe olması gerekir.

Kalp hastalıklarının tanısında özel yeri olmamakla beraber kalp gölgesindeki büyümeler kalp hastalığından şüphelenmeyi gerektirir. Başka nedenlerle çekilen akciğer filmlerinde kalp gölgesinin büyük saptanmasının tanı değeri yoktur. Bu filmlerin telekardiyografi olarak çekilmesi uygun olur. Uygun bir telekardiyografi hasta ayaktayken ve nefesini alıp tutmuşken çekilmelidir.

Telekardiyografi kalbin boyutu ve görünümü, belli kalp boşluklarının genişlemeleri, akciğere giden kan akımı, akciğer atardamar gölgeleri ve akciğer dokusuyla ilgili hekime önemli bilgiler verebilir. Ayrıca hekim telekardiyografiyle omurga ve göğüs kafesi kemikleriyle ilgili bilgilere ulaşabilir ve yine karaciğer, mide gibi karın içi yerleşmiş organların pozisyonlarını değerlendirebilir.

Bazen sadece telekardiyografiden yola çıkarak çocuk hekimleri kalp hastalığından şüphelenebilirler. Yine bazı kalp hastalıklarında telekardiyografide o hastalığı düşündürecek bazı kalp yapılarının gölgelerinde değişiklikler fark edilebilir.