Kalpten çıkan ana atardamar (aorta) ve dallarının anormal gelişimi sonucunda ortaya çıkan bir anomalidir. Anormal gelişen damarsal yapılar, bir halka halini alarak solunum ve yemek borusunu sıkıştırırlar. Damar halkası bazen tam, bazen yarım olarak gelişir. Tam halka olması durumunda, solunum ve yemek borusuna olan baskı daha şiddetlidir.

Erken bebeklik döneminde ciddi solunum sıkıntısı, sesli soluk alıp verme, sık akciğer infeksiyonu geçirme gibi rahatsızlıklara yol açarlar. Bu hastaların bir kısmı, uzun süre astım teşhisiyle takip edilebilirler. En sık rastlanan damar halkası, “çift arkus aorta” denilen anomalidir. Bu anomalide, aort damarının çıkan kısmı ikiye ayrılarak solunum (trakea) ve yemek (özefagus) borularını iki taraftan sarmaktadır.

Aort damarının inen kısmında tekrar birleşen bu iki aort damarı, solunum ve yemek borusunu saran tam bir halka oluşturur. Tedavisi bir kapalı kalp ameliyatıyla göğüs duvarının sol yan tarafından açılması ve halkanın en zayıf noktasından kesilerek ayrılması şeklinde yapılır. Ameliyatın hayati riski düşüktür, ancak solunum problemlerinin tam olarak düzelmesi bazen birkaç ayı bulabilir. Yarım halka olması durumunda, şikâyetler genellikle daha az olur ve hastaların tedaviye ihtiyaç göstermesi nadirdir.