idrar kesesinden (mesane! böbreğe doğru ters yönde olan idrar akımıdır. En sık sebebi mesane boynunda veya idrar toplayıcı kanalın mesaneye birleştiği yerde veya daha yukarıda darlıklardır. Anne karnında iken anlaşılır. 100 doğumda 1-2 rastlanır. Aile anamnezinde anne-baba veya kardeşlerde daha sık olduğu tespit edilebilir, idrar yolu enfeksiyonlarına daha sık rastlanır. Üriner sistem ultrasonografisi ve voiding adı verilen mesaneden sonda ile ilaçlı fimle kesin tanı konur. Beş derece bilinmektedir. Birinci derece en hafiftir. Beşinci derece en ağırdır.

Yüksek derecelerde böbrek fonksiyonları bozulabilir ve böbrekler zedelenebilir. Düzenli gözlem ve enfeksiyona karşı önlemler önemlidir. Reflü nefropatisi dediğimiz rahatsızlık iyi izlenmeyen dördüncü ve beşinci derece reflülerde görülür.

Birinci, ikinci ve üçüncü derece reflüler iyi bir izlemle % 85 oranında iyileşir. Bazı vakalarda koruyucu amaçlı düşük dozda antibiyotik verilebilir. Bu durumda enfeksiyonlar ve böbrek zedelenmesi azaltılmış olur. Özellikle ilk 1 yıl için düşük dozda koruyucu antibiyotik verilebilir. Operasyon genellikle dördüncü ve beşinci derecelerde uygulanabilir. Erkek çocuklarda sünnetin yararı olabilir. Endoskopik yöntemle ağır reflü tedavisi daha iyi ve kolay yapılabilmektedir.