Strabismus adı da verilen bu rahatsızlığın sebebi iki gözün paralelliğinin kaybıdır. Bir göz küresinin hareketlerini (her yöne) göz çukurunda bulunan 6 adet göz kası yaptırmaktadır. Bu göz kaslarının bir veya birkaçının fonksiyon bozukluğunda şaşılık görülür. Bu kasların işlevi beyin tarafından ayarlanır. Sağlam göz düz bakarken öbürü farklı yöne bakar. Bazen iki gözde birden kayma olabilir. Şaşılığın birçok nedeni vardır.

Erken teşhis çok önemlidir. Geç tanı konunca göz tembelliği ve görme azlığı ortaya çıkar. Şaşılık şüphesinde erken muayene şarttır. Her çocuk ilk iki yaş içinde bir kez çocuk göz doktoru tarafından muayene edilmelidir. Şaşılık oluşmasında genetik durum, hamilelik ve doğum bilgileri, geçirilen hastalıklar çok iyi değerlendirilmelidir.

Şaşılıkta göz paralelliğinin yanı sıra göz sulanması, göz ağrısı, çift görme, derinliğine görme yokluğu, baş ve yüzde bir yana eğilme, bulanık görme olabilir. Bebekliğin ilk 6 ayında yanıltıcı (pseudo) kayma görülebilir. Çocuklar göz kaslarını kullanmayı öğrendikçe düzelir. 6 aydan sonra kayma sürüyorsa mutlaka göz konsültasyonu yapılmalıdır.

Kayma olan gözde görme daha azdır, o göz tembeldir. Bu nedenle göz doktorları tembel gözü çalıştırmak için sağlam göze kapatma yöntemi verirler. Uygun gözlüklerle genellikle düzelme olur.
Gerekli durumlarda cerrahi düzeltmeler yapılır.