Kanımızda pıhtılaşmayı sağlayan birçok mekanizma vardır. Bunlardan iki tanesi vardır ki çok önemlidir. Bunlara faktör 8 ve faktör 9 adları verilmiştir. Kanda bulunan protein yapısındaki bu iki faktörden birinin az bulunması veya hiç bulunmaması durumunda vücudun herhangi bir yerinde kanama olduğunda kan pıhtılaşamaz ve bu da uzun kanamalara sebep olur. Bu hastalığa hemofili (kanama seven) hastalığı denir. Faktör 8 eksikse Hemofili A, faktör 9 eksikse Hemofili B adı verilir.

Vakaların hemen hepsi erkektir. Her 4000 çocukta bir rastlanır. Faktör 8 veya 9'un kanda bulunan miktarı yarıdan az ise kanamalar görülür. Kanamalar çocuklar bir yere çarpınca görülür. Ağzından, burnundan, dizinden kanamalara en sık rastlanır, iç organlarda kanama olabilir. Şüphe edildiğinde kanda pıhtılaşma ile ilgili faktörlerin seviyelerine bakılır. Faktör 8 veya 9 düşüklüğü tespit edilir. Hemofili ömür boyu süren bir hastalıktır. Tanı kesinleşince kanama durumlarında eksik olan faktör damardan doktor kontrolünde verilir. Kanama durur.