Kızamıkçık virüsü ile bulaşır. Gebelikte (özellikle ilk üç ayda) geçirilirse doğacak bebekte ağır sakatlıklar olabilir. Doğumdan önce anneden plasenta ile, doğumdan sonra havadan damlacık enfeksiyonu ile geçer. Başlangıçta 1-2 gün süren nezle, kulak arkası, boyun arkası, lenf bezleri büyüyebilir. Döküntüler kızamığın hafif şekline benzer. En fazla gövdede görülür. Bazen birkaç saatte kaybolur. 1-3 gün sürebilir. Kulak arkası, boyun arkası ve ensede lenf bezleri şiş ve ağrılıdır. Bulaşıcılık süresi döküntüden 1 gün öncesinden 4 gün sonrasına kadardır. Hastalığı geçiren hayat boyu bağışıklık kazanır. Korunma aşı iledir. Kuluçka dönemi 14-21 gündür.