"Halitoz olarak da tanımlanan kötü nefes kokusu yaşanan olaylarla hem içeriden hem dışarıdan baş etmekte zorlanmanın doğrudan bir sonucudur. Bu zorluk ifade etmediğim ve olduğu yerde çürüyen belli fikirlerde diretmemden kaynaklanıyor olabilir. Bu zorluk aynı zamanda hayatımda büyük değişikliklerin yaşandığı bir dönemde dizginleri ele alamadığım için de ortaya çıkabilir; ya da eski fikirlerim içinden geçmekte olduğum değişikliklerin hızının yanında hiç ilerlemeden kalmış olabilir. Hayatımdaki olayları ne kadar “üstlenebildiğime” dönüp bakarım. İnançlarımın zıddı istikametinde hareket etmek zorunda olduğumu mu hissediyorum? İlgili kişilerle iletişim kurup onlara duygu ve düşüncelerimi anlatmak kötü nefes kokusundan "kurtulmak” için çok önemlidir.

Bu rahatsızlık genelde kendime, diğer bir kişiye veya hayatın kendisine karşı beslediğim ve utanç duyduğum kötücül düşünceler ve tiksinme, nefret ya da intikam gibi hisler ile ilişkilidir. Çok güçlü bir şekilde direnirim ve ürettiğim zehir mide bulandıran bir koku olarak kendini dışa vurur. Bu koku olumsuz düşüncelerimden ve intikam hazzından kurtulmadığım sürece varlığını sürdürecektir.

Soluduğum ve hücrelerimi besleyen hava ister olumlu ister olumsuz olsun düşüncelerimle doludur. Hangi düşünceler beni içeriden yiyip nefesimi bozuyor? Bu düşünceler çoğunlukla bilinç dışıdır. Kendi içimde veya bir diğer kişiyle ilişkili bir durumun içinde bir şeyler çürüyor olabilir. Bir kişinin nefesi sürekli bir biçimde kötü kokuyorsa, farkında olması ve bir süredir devam ediyor olabilen bu sorunu iyileştirmesi için bunu ona söylemeliyim. Bunu bildiğinde o kişi bağışlamayı deneyimleme fırsatına sahip olacaktır: Ya sağlıksız düşünceler beslediği için kendini bağışlayacaktır ya da onu kıran diğer kişiyi...
Şunu hatırlamamda fayda var: Sevgi ve dürüstlük düşüncelerimin temel içeriğini oluşturduğunda, nefesim yeniden tazelenecek. Kendimi geçmişin sağlıksız düşüncelerinden azat etmeyi kabul ediyorum! . Şimdi hem kendim hem de diğer insanlar için yeni, olumlu sevgi düşüncelerinin tazeliğini içime çekiyorum."

Bu yazıda bulunan olumlamalar sadece bilgi amaçlıdır. Jacques Martel'in "The Complete Dictionary of Ailments and Diseases" adlı kitabından alınmıştır. Jacques Martel hastalık ve rahatsızlıkların metafiziksel, mental tedavisi yaklaşımını benimsemiştir. Jacques Martel sezgisel olarak bazı duygu ve hastalıklar arasında bir bağlantı olduğunu ve bunların keşfedilebileceğine inanmaktadır. Umarım faydalı olur.