Meningokok menenjitine verilen addır. Çok ağır bir çocuk hastalığıdır. Her yaşta görülebilir. Neisseria meningitidis adlı bakteri sebep olur. Mikrop vücuda üst solunum yollarından damlacık yolu (kapalı, kalabalık, havasız yerlerde, öpüşme, öksürük, tokalaşma yolu) ile girer.
Resmi gerçek boyutunda görmek için tıklayın.

Resmin ismi:  benekli menejit.jpg
Görüntüleme: 91
Büyüklüğü:  20.6 KB (Kilobyte)
ID:	869
Aile yakınlarının hepsini hasta edebilir. Bulantı, kusma, huzursuzluk, ışıktan korkma, bilinç değişiklikleri, cilt döküntüleri (kanama odağı şeklinde, basınca solmayan, süratle büyüyen, bu nedenle benekli menenjit adı verilen) ile seyreder.

Çok hızlı seyir gösterir. Derhal hastaneye ulaşmak gerekir. Yoğun bakımla (sıvı, şokla mücadele, uygun ilaç antibiyotik) tedavisi yapılır. Tedaviye rağmen kayıp riski yüksektir. Aile ve çevre korumaya alınmalıdır. Aşı ile hastalığı önlemek mümkündür. Aşı dokuz aydan itibaren kullanılır. Koruma değeri çok yüksektir. Aşının yan etkisi yok denecek kadar azdır.