Bebek ve çocuklar çok sosyal varlıklardır. Anne karnından itibaren sosyal ilişki içindedirler. Özellikle güler yüzle yumuşak tonda müzikal sesler çıkararak konuşulmasından çok mutlu olurlar. Dikkatle dinleyip, gözleri ile izleyip taklit etmekten hoşlanırlar. Bu nedenle onlarla anne karnından itibaren konuşmak ve müzik dinletmek çok yararlıdır.
İsim:  bebegin konusmaya baslamasi.jpg
Görüntüleme: 5
Büyüklük:  20.7 KB (Kilobyte)

Bu iletişim onları hem mutlu eder hem de sosyal olmalarını sağlar. Öğrenme ve taklitle uygulamayı başarırlar. Daha doğdukları anda ilk iletişimi anne, sonra baba ve diğer yakınları ile sağlarlar. Doğduğundan itibaren gördükleri ve duydukları için hızla gelişirler. Sözleri ve davranışları ilgi ve dikkatle dinleyip izlerler. Daha 6-8 haftalık iken göz kontağı kurarlar, gülerler, mutlu, üzüntülü, acılı ifadelerini yüz mimikleri ile gösterirler. 2-4 aylar arasında dudak, dil ve ses tellerini kullanarak agular yaparlar. Sabahları müzikal sesler çıkararak anne ve babayı uyandırırlar. Dört ay civarında kahkahalar atarak gülerler.


Çocuklar daha bebekken yakınlarının ifadelerinden onların neşeli, hüzünlü, öfkeli anlarını anlayıp çok etkilenirler. Bu nedenle onların ayrı bir kişilik olduğunu bilip yanında davranış ve konuşmalara dikkat etmek gerekir. Bebekler erişkinlere öfke kontrolü, hoşgörüyü, mutluluğu, doğru davranışı öğreten en iyi öğretmenlerdir. Keşke tüm insanlar onlar gibi sevecen, kolay mutlu olan, masum davranışlar gösteren yapıda olsalar.O zaman insanlar birbirlerine daha güvenirler, gülmeyi, kolay mutlu olmayı öğrenirler. Bebek iki aylık iken herkese gülen göz ve yüzle bakarlar, onlara hafif bir gülümseme ve yakınlığa misli ile karşılık verirler.

Ben, bu aylardaki bebek davranış ve gülüşünün tüm insanlarda olmasını hep hayal ederim. O nedenle bebek ve çocuk büyütüp, eğitmek hem çok zevkli hem de mutluluk vericidir. Onların bilimselliğe inanan, sorgulayıcı, araştırıcı, yeteneklerini geliştirici, huzurlu, mutlu, hoşgörülü, bağnazlıktan ve dogmadan uzak, iyi insan özelliklerine uygun (inançlara, geleneklere saygılı, önyargısız), kaba ve incitici davranışlardan uzak yetişmesi tamamen bizlerin elindedir. Bunun için de çok büyük masraf ve özverilere gerek yoktur. Biraz gayretle ve çocuklara yeterli zaman ayırmakla bunlar sağlanabilir.

  • Bebekler 3-4 aylar arasında agular, cıvıldar tarzda ve müzikal sesler çıkarır. Önce ünlü sesler (a, u gibi) sonra ünsüz harfler (g, b, d gibi) çıkarırlar.
  • 6-8 aylar arasında heceleme başlar (de-de, ba-ba, ma-ma gibi).
  • 8-9 aylarda daha karmaşık sesler çıkarır (a-de-de, o-ba-ba gibi). Dikkat çekmek için sesini yükseltir. Onunla konuştukça o da size cevaplar yetiştirir. Üç-dört harfi aynı anda çıkarabilir (top, anne gibi). Kendisi ile ne kadar çok konuşulursa o kadar çabuk öğrenir, mutlu olur.
  • 12aylıkta anlamını bildiği üç kelime söyler.
  • 18 aylıkken iki kelime (baba gitti, mama ver, miyav gitti gibi) kelime sayısı süratle artar.
  • 2 yaşında iki-üç kelimeyi birleştirir (baba top at, anne bu kuş gibi. 250- 300 kelime tanıyabilir.